Công trình Karaoke X8

Chủ đầu tư: A Long

Địa chỉ : TP Vinh - Nghệ An

Thời điểm thi công : tháng 1 năm 2017

Vĩnh Tường Hà Nội chuyên gia cung cấp giải pháp trang trí phòng karaoke chuyên nghiệp.

Hotline 0948288648 - 0963543626.