Đèn Chùm Trụ Sở UBND Huyện Duy Tiên - Hà Nam

Hạng Mục: Đèn chùm pha lê sợi quang đa tính năng

Chủ Đầu Tư: Công Ty TNHH Xây Dựng Khánh Huệ

Thời gian thi công lắp đặt và hoàn thành tháng 1 năm 2018.

Bản vẽ đèn chùm trụ sở UBND H. Duy Tiên ( KT: ĐK 168 cm X Dài 60 cm)

Hình ảnh trụ sở UBND H. Duy tiên - Hà Nam

gifs website

Hình ảnh chụp thực tế khi đã hoàn thiện