Trần sao Karaoke MILAN

Chủ đầu tư: A Trinh

Địa chỉ : số 44 - Hàm long - Hoàn kiếm - Hà Nội

Thời điểm thi công : tháng 3 năm 2016

Trần sao karaoke MiLan số 44 - Hàm Long

Vĩnh Tường Hà Nội chuyên gia cung cấp giải pháp trang trí phòng karaoke chuyên nghiệp.

Hotline 0948288648 - 0963543626.