*Trần sao khuếch tán

Trần sao khuếch tán là trần sử dụng đầu khuếch tán pha lê tạo ra nhiều tia sáng tại một điểm. Đầu pha lê có tác dụng tạo ra nhiều tia sáng và làm tăng độ sáng.

Bộ thiết bị phát quang và đầu khuếch tán pha lê