*Trang trí nội thất

Công nghệ sợi quang được áp dụng rất rộng, đặc biệt trong trang trí nội thất.